Manifest

Manifest - Contra les injustícies

Formem part de la ciutadania organitzada. Tenim ganes, voluntat i capacitat per canviar les coses. Podem fer-ho i ho farem unit les forces de totes les persones que no estan disposades a suportar per més temps tanta Injustícia.

La imposició de polítiques Neoliberals, ens han abocat a la desigualtat, la precarització laboral i per extensió a l'exclusió social, instaurant-se com a forma de vida. La conscienciació i la solidaritat inherent a totes les persones, ens ha dut a actuar per donar sortida a aquesta situació. Un món millor i més just és possible i està al nostre abast.

Per dignitat ens neguem a acceptar que les noves generacions siguin condemnades a unes condicions laborals i a una qualitat de vida molt inferiors a les dels seus predecessors. Per primera vegada el fet de treballar no comporta necessàriament: benestar, dignitat i progrés, ja que la major part de la riquesa generada entre tots reverteix en un escàs 1% de la població mundial. Per això considerem un deure posar a l'abast de tothom els coneixements, la tecnologia i els recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques: alimentació, habitatge, treball digne, sanitat i educació

Hem dit prou i ens hem posat a caminar!

La nostra proposta: Una xarxa de solidaria basada en l'auto-organització i el creixement interior dels afectats i afectades per conquerir el pa, el treball i la dignitat.

La cerca de solucions concretes i immediates a problemes greus i urgents, que assenyali les causes i que proposi solucions definitives, fortament vinculades a les justes reivindicacions socials de les treballadores i treballadors, ja que l’acomiadament i la precarietat ens condueixen a l’exclusió social.

Una xarxa participativa, organitzada per la pluralitat dels seus integrants, formada per assemblees adaptades a les necessitats concretes de cada barri, cada municipi, cada territori.

Desenvolupament de projectes dins els nostres quatre eixos fonamentals: Sobirania Alimentària, Ajuda sanitària, Suport a l’educació i Foment de l’autoocupació i el cooperativisme.

Obrim un procés de confluència amb persones de la nostra comunitat, de diferents militàncies i variades sensibilitats. Busquem la convergència de tots els col•lectius, organitzacions i persones que malgrat les diferències ideològiques, mantinguin la fermesa i la il•lusió transformadora per canviar tot el que no ens agrada.

Naixem per trobar-nos i entendre'ns, hi ha més coses que ens uneixen que no petites diferències que ens separen, la societat organitzada serà sempre lliure amb la confluència de l'esforç de tots. Defensem la llibertat, la igualtat i la fraternitat amb veu pròpia i sense tuteles polítiques ni religioses.

Aquest és el nostre camí. Lluitar contra les injustícies