Missió

Declaració d'intensions

A les persones que integrem EIX SOCIAL ens mou la necessitat de fomentar un canvi en el model de societat, més justa i sostenible. Recuperant valors perduts i donant suport a la creació de projectes alternatius, que tracten d’avançar cap a un model de societat diferent,

en oposició al creixement il•limitat defensat pel capitalisme neoliberal generador de desigualtats extremes entre les persones beneficiant a unes poques.

EIX SOCIAL Treballarà per una societat més equitativa, justa, solidària i no consumista, on els drets a la salut, l’educació, l’habitatge, el treball digne i lliure d’explotació estiguin assegurats per a totes les persones.

EIX SOCIAL contribuirà a enfortir i recolzar els serveis necessaris per superar situacions d’emergència social com: rebosts solidaris, ajudes per a llibres i dinars dels escolars més necessitats, bancs del temps, cooperatives d’autoocupació, projectes de sobirania alimentària, assistència sanitària, llars d’infants, activitats d’esbarjo per a joves en situació d’exclusió i totes aquelles iniciatives que es considerin necessàries per afrontar els problemes socials dins l'àmbit territorial d'actuació.

Les iniciatives solidàries impulsades per EIX SOCIAL, en cap moment tindran caràcter benèfic, ni assistencial. Seran posades en marxa conjuntament amb les persones afectades com a conseqüències de la crisi i partint de les seves pròpies necessitats i demandes, implicant-les activament en el seu disseny, gestió i organització.

EIX SOCIAL busca el repartiment equitatiu de la riquesa i el treball, a més de fomentar el bé comú i les relacions humanes en oposició a l’individualisme. Apostem per valors com la cooperació, la solidaritat i la generositat enfront a la competitivitat i l’egoisme.

EIX SOCIAL creu en la participació de totes les persones en la presa de decisions. Per això ens organitzem mitjançant l’assemblearisme horitzontal, cercant el consens entre les persones.

EIX SOCIAL tracta de canviar l'actual situació donant veu a totes les persones que així ho desitgin a l’assemblea, la qual prendrà les decisions més adients. És per això que EIX SOCIAL és, i serà sempre, un projecte apartidista, aconfessional, auto-gestionat per una assemblea i sense ànim de lucre.

Totes les persones, organitzacions i moviments socials que comparteixin els principis recollits en aquesta declaració d’intencions podran participar activament o associar-se amb nosaltres.