IMPULSAR L'OCUPACIÓ

COOPERATIVISME

Lluitarem contra l'exclusió social fomentant l'autoocupació i el cooperativisme. Totes les nostres actuacions tractaran de crear ocupació. fomentarem la creació i consolidació de cooperatives en els territoris d'actuació.

Les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat, i permeten als ciutadans tenir una influència directa en els assumptes del mercat que els afecten.

El cooperativisme es fonamenta en un conjunt de valors que són en essència universals: autoajuda, autoresponsabilitat, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència i responsabilitat social.

Segons dades de la Unió Europea, les cooperatives aporten prop del 7% del PIB. A l'Estat Espanyol els ocupats a les cooperatives representen el 4,58% del mercat laboral.

Fundarem una cooperativa de serveis, per a majors de 45 anys, on es posi de relleu “El valor de l’experiència“ Per això, necessitem socis i gent interessada en formar part d’un projecte il•lusionant, amb la intenció de donar treball a moltes famílies en situació d’atur que en molts casos, a causa de la seva edat, ja veuen molt difícil la seva reinserció al mercat laboral.

En aquest projecte no solament participa Eix Social si no que s’ha aconseguit el recolzament i compromís de molts professionals lliberals de diversos àmbits que també col•laboren molt activament amb nosaltres.

Aquelles persones interessades a participar, els animem a posar-se en contacte i apuntar-se a la borsa d’ocupació que generarà l’Eix Social.