SUPORT A L'EDUCACIÓ

PER L'IGUALTAT

Amb la voluntat de col·laborar amb els centres d'ensenyament per a la millora de la qualitat i la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, esdevé un suport per garantir  la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

Impulsem el projecte “Èxit Escolar" amb l’objectiu d'afavorir l'èxit educatiu dels nens i nenes escolaritzats en educació primària i secundaria amb dificultats d'aprenentatge, quan el seu entorn manca de la capacitat per a la supervisió i desenvolupament d'aquesta tasca i/o existeixen situacions de desavantatge social que impedeixen, per la seva banda, prestar recursos de suport educatiu externs.